Wspólnoty Parafialne w naszej Parafii

Akcja Katolicka

Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła. Członkowie Akcji Katolickiej spotykają się w każdy drugi wtorek miesiąca na comiesięcznej formacji. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej wraz z Księdzem Proboszczem zaprasza do wspólnej pracy na rzecz Kościoła w ramach naszego Stowarzyszenia. „Żniwo… wielkie, ale robotników mało…”, stąd też naszą troską jest pozyskiwanie nowych członków. Kościół potrzebuje ludzi świeckich, odważnie głoszących naukę Chrystusa nie tylko w świątyni, ale i w codziennym życiu. Zapraszamy na spotkanie wspólnoty, które odbywają się w każdy drugi wtorek miesiąca po Mszy.

Chór Młodzieżowy

Młodzieżowy chór przy parafii Suchedniów rozpoczął swoją działalność w 2006 roku. Zespół w swoich szeregach skupia amatorów – osoby kochające śpiew i muzykę. Początkowym założeniem było stworzyć chór mieszany, obecnie jest to 3-głosowy chór żeński. Chór w swoim repertuarze posiada pieśni związane z rokiem liturgicznym, swym śpiewem uświetnia niedziele i parafialne uroczystości. Tradycją jest coroczny koncert kolęd przed pasterką. Próby odbywają się raz w tygodniu, w poniedziałki o godz.19:00, w salce Domu Parafialnego, w razie potrzeby chórzyści spotykają się częściej. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którym nie jest obce piękno muzyki sakralnej.

Chór Parafialny

Tradycje chóru sięgają  1924 roku. W tym czasie w naszym mieście istniały dwa chóry: męski  i żeński. W 1925 roku powstało Suchedniowskie Towarzystwo Śpiewacze – PIEŚŃ, natomiast w 1935 – Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej, w skład którego wchodził chór prowadzony przez organistę  Józefa Kotlarza. W czasie wojny chór zaniechał działalności które wznowił w 1946 roku. Chór śpiewa podczas świąt i uroczystości kościelnych, takich jak: Boże Narodzenie, Wielkanoc, Boże Ciało, Odpusty.

Diakonia Liturgiczna

Celem naszej formacji jest głębsze odkrywanie i przeżywanie piękna liturgii poprzez uczestniczenie  w celebracji liturgicznej. Do naszych zadań należy:
– przygotowanie komentarzy przed stałymi częściami Mszy Św.,
– odczytanie I i II czytania oraz modlitwy wiernych,
–zaśpiewanie psalmu. 

Dzięki naszemu współuczestniczeniu w sprawowaniu liturgii nabiera ona głębszego wymiaru, a dla parafian jest bardziej dostępna, otwarta i prosta. Bardzo ważnym aspektem Diakoni Liturgicznej są comiesięczne, piątkowe spotkania. Najważniejszą częścią spotkania jest czytanie Pisma Świętego, rozważanie i wspólna modlitwa. Dla większości z nas są to naprawdę bardzo ważne chwile, czujemy się wspólnotą, jednością. Wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w pracę naszej formacji, serdecznie zapraszamy na wspólne spotkania. 

Harcerze

3 Suchedniowska Drużyna Harcerzy „Tarcza” to drużyna ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. W Suchedniowie działamy od 2005 roku, gdzie blisko współpracujemy z Parafią p.w. Świętego Andrzeja Apostoła. Naszym celem jest realizowanie ideału służby Bogu i Polsce poprzez wychowywanie dzieci i młodzieży metodą harcerską sięgającą korzeni skautingu oraz przedwojennego harcerstwa. W czasie roku harcerskiego, który pokrywa się z rokiem szkolnym organizujemy zbiórki, biwaki, wędrówki oraz 2-3 tygodniowy obóz leni. To wszystko w celu rozwoju charakterów, umiejętności oraz talentów naszych harcerzy. Wszystkich chłopców w wieku 12-16 lat, chętnych do wstąpienia w szeregi ZHR serdecznie zapraszamy do kontaktu z druhem drużynowym lub przybocznym.

Grupa Pielgrzymkowa

Od ponad 20 lat, dokładnie 6-go sierpnia każdego roku, wyrusza z naszej parafii w kierunku Jasnej Góry grupa pieszych pielgrzymów. Suchedniowska grupa wchodzi w skład III Kolumny Radomskiej, która wyrusza ze Skarżyska – Kamiennej. W czasie tych rekolekcji w drodze jest czas na modlitwę, spowiedź, rozmowę, śpiew, a także wspólną zabawę. Pątnicy z naszej parafii biorą też udział w corocznej wrześniowej (jednodniowej) pielgrzymce do Sanktuarium na Świętym Krzyżu, której tradycja jest jeszcze dłuższa niż ta związana z pielgrzymowaniem do Częstochowy. Także w tym roku zamierzamy wyruszyć na pielgrzymi szlak, zarówno do Częstochowy jak i na Święty Krzyż, do czego chcemy zachęcić jak największą liczbę parafian w każdym wieku. Warto podtrzymywać tę głęboko zakorzenioną w chrześcijaństwie tradycję, która jest wspaniałym przeżyciem duchowym dla każdego, kto zechce podjąć ten trud.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

W trosce o rozwój młodego pokolenia przy parafii św. Andrzeja Ap. w Suchedniowie powstała inicjatywa powołania nowej grupy parafialnej – Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, opartej na długiej tradycji jego obecności w naszej Ojczyźnie. KSM zrzesza ludzi młodych w wieku od 14 do 30 lat, których pragnieniem jest twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość. Zawołanie KSM-u to: „Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie: Gotów!”.Na spotkaniach pogłębiamy  m. in. naszą wiedzę religijną poruszamy, współczesne tematy dotyczące młodego pokolenia oraz poznajemy się nawzajem. Swoją postawą pragniemy ukazywać piękno naszej wiary i służyć ojczyźnie.Spotkania formacyjne odbywają się na salkach katechetycznych w każdy piątek o godz. 18.30. Serdecznie na nie zapraszamy!

Koła Żywego Różańca

„Różaniec jest modlitwą do Niej, do Maryi i jest naszą modlitwą, którą odmawiamy z Maryją. Proszę Was odmawiajcie Różaniec.”   Św. Jan Paweł II

W naszej Parafii KŻR działają od 1850 rok. Raz w miesiącu, najpierw w kościele (w Kaplicy Różańcowej), a potem u Zelatorki lub w wyznaczonym mieszkaniu jednej z członkiń, zbieramy się na wspólną modlitwę w różnych intencjach. Chcemy być w ten sposób pomocnikami Maryi i dawać innym świadectwo wiary. Bierzemy również czynny udział w uroczystościach parafialnych: odpustach, procesjach liturgicznych i nabożeństwach, niosąc chorągwie Pielgrzymujemy do różnych Sanktuariów, a wiele z naszych sióstr uczestniczy w Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę. W miarę możliwości wspomaganie ubogich oraz udział w pogrzebach zmarłych członków Wspólnoty Różańcowej.

Ministranci

W upiększaniu liturgii naszej parafii duży wkład mają ministranci. Posługują oni przy ołtarzu, w każdą niedzielę i święta, a także wyznaczone dyżury.Ministranci starsi – lektorzy. Tę grupę stanowią osoby z klas licealnych i gimnazjalnych.Ministranci młodsi są uczniami szkoły podstawowej. Mamy także kilku kandydatów, którzy w czasie liturgii Wieczerzy Pańskiej złożą przyrzeczenia i po raz pierwszy założą strój ministranta.Obie grupy są wspierane absolwentami  szkół  ponadgimnazjalnych, którzy jako studenci dają im dobry przykład posługi przy ołtarzu.Zbiórki ministrantów odbywają się w sobotę: Ministranci starsi – godz.9.00. Ministranci młodsi – godz. 10.00. Serdecznie zapraszamy! W sposób szczególny kierujemy to zaproszenie do najmłodszych. Ta piękna służba Bogu ma pozytywny wpływ na całe nasze życie.

Rycerstwo Niepokalanej

Rycerstwo Niepokalanej to ruch maryjno-apostolski, którego założycielem jest św. Maksymilian Maria Kolbe. W naszej parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Suchedniowie Rycerstwo Niepokalanej powstało 2017 roku. Charyzmatem MI jest całkowite oddanie się Niepokalanej. We wszystkich formach członkowie Stowarzyszenia starają się o nawrócenie i uświęcenie siebie i innych. Jako główne zadanie stawiają sobie szerzenie Królestwa Chrystusowego pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej, świadomi że zawsze i wszędzie są misjonarzami. Rycerstwo Niepokalanej jako swój podstawowy cel działalności wskazuje staranie się o nawrócenie grzeszników i tych którzy jeszcze nie poznali Chrystusa, zwłaszcza o nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła o zjednoczenie chrześcijaństwa oraz o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej. Zachęcamy i zapraszamy tych wszystkich, którzy jako Rycerze Niepokalanej pragną jej się oddać i służyć swoim życiem. Spotkania w naszej parafii rozpoczynają się w każdą środę Mszą św. o godz. 18.00 w kościele parafialnym. Po Eucharystii spotykamy się na salkach parafialnych, czytamy Pismo Święte dzielimy się słowem. Zapraszamy!

Rycerze Kolumba

Rycerze Kolumba to największa na świecie organizacja katolickich mężczyzn, skupiająca 2 miliony członków. Powstała w 1882r. w Stanach Zjednoczonych, założycielem był ksiądz MichaelJ. McGivney. Między członkami wytwarza się więź intelektualna i towarzyska poprzez wspólne prace w dziedzinie charytatywnej, wychowawczej, religijnej, społecznej, pomocy bliźnim. W jedności z Kościołem i rodziną, realizując się w miłosiernej posłudze dla innych, nieść pomocną dłoń każdemu, kto jej potrzebuje, oraz dążyć w pracy do pomnażania dobra swojego i Ojczyzny. Ideały te wyznaczają kierunek i Cel Braciom naszego zakonu już od 130 lat. Działamy przy parafii św. Andrzeja Apostoła Suchedniowie. Podejmujemy się zadań dla dobra parafii, społeczności lokalnej i całego kościoła katolickiego poprzez czyny, modlitwę i udział w życiu liturgicznym.Zgłoś się do nas! Razem tworzymy wspólnotę Kościoła i Polski! Spotkania Zakonu Rycerzy Kolumba przy parafii św. Andrzeja Ap. w Suchedniowie odbywają się w każdy pierwszy piątek miesiąca po Mszy Św. o godz. 18.00

Schola

Schola młodzieżowa została powołana do aktywnego uczestnictwa w życiu naszej parafii w 1999r. Należy do niej młodzież gimnazjalna i starsza. Grupa dba o oprawę muzyczną niedzielnej Mszy Św. dla młodzieży o godz.8.30. Od lat młodzież zrzeszona w scholi włącza się w przygotowanie m.in. koncertów kolęd, adoracji, Drogi Krzyżowej dla dzieci oraz Nabożeństw różańcowych. Jeżeli grasz na instrumencie lub śpiewasz i chcesz się włączyć w to dzieło, serdecznie zapraszamy. Próby odbywają się w soboty o godzinie 9.00 w Ośrodku Kultury Chrześcijańskiej (salki katechetyczne).

Straż Honorowa Serca Jezusowego

Historia Straży Honorowej w naszej parafii sięga lat 30-stych. Bractwo spotyka się w II Niedzielę miesiąca po mszy św. o godz. 10:00 oddając cześć Najświętszemu Sercu i czcząc Matkę Bożą. Podczas spotkań omawiane są aktualne sprawy parafii. Członkinie modlą się Koronką ku czci Miłosierdzia Bożego i Litanią do Serca Jezusowego.

Scroll to Top