Rocznica śmierci Ks. Infuata

Parafialny zespół Caritas i Rycerze Kolumba zapraszają dnia 18 lutego na wystawę pamiątek księdza infułata Józefa Wójcika z okazji 10 rocznicy śmierci zasłużonego proboszcza naszej parafii.

Wystawę w domu włoskim na terenie plebanii można zwiedzać po Mszach świętych w godzinach od 7.30 do 14.00.

Msza święta w intencji śp. ks. Józefa odbędzie się 18 lutego o godz. 11:30. Po Mszach parafialny zespół Caritas zaprasza na poczęstunek, z którego dochód będzie przeznaczony na wsparcie planowanych działań dla naszej wspólnoty parafialnej.

Caritas i Kolumbowie dziękują Księdzu Proboszczowi za otwartość i zaangażowanie w realizację wystawy.

Scroll to Top