Uroczystości Pogrzebowe o. Zbigniewa Reka

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ojca Zbigniewa Reka – franciszkanina pochodzącego z naszej parafii. Jego odejście to ogromna strata dla całej naszej wspólnoty parafialnej. Ojciec Zbigniew był nie tylko oddanym duchownym, ale także wspaniałym człowiekiem, którego życzliwość, mądrość i ciepło pozostaną na zawsze w naszej pamięci.

Ojciec Zbigniew zginął 20 maja w wypadku, w miejscowości Orzechówka. Miał 56 lat. Święcenia kapłańskie przyjął w 1994 roku. Pracował między innymi w Smardzewicach koło Tomaszowa Mazowieckiego, a także w łódzkich parafiach franciszkańskich. Kilka lat był wikariuszem parafii Matki Boskiej Anielskiej. Ostatnio pracował w klasztorze franciszkanów przy ul. Kreciej w Łodzi.

W tych trudnych chwilach łączymy się w modlitwie i wyrażamy nasze najgłębsze współczucie rodzinie, przyjaciołom oraz wszystkimi, których ojciec Zbigniew dotknął swoją obecnością i pracą duszpasterską.

Niech Bóg obdarzy Was pocieszeniem i siłą do przetrwania tego bolesnego czasu.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen

Scroll to Top