niedziela, 1 października, 2023

suchedniów parafia