Straż Honorowa Serca Jezusowego

Historia Straży Honorowej w naszej parafii sięga lat 30-stych. W kaplicy Serca Jezusowego do dziś znajduje się „Zegar Straży Honorowej”, na którym zapisane zostały nazwiska ówczesnych członków. 

Od początku drugiej wojny światowej do roku 1989 bractwo zawiesiło swoja działalność. Dopiero w 1989 roku, dzięki informacji głównej zelatorki ze Skarżyska – Jolanty Zbroi, 

w pierwszy piątek miesiąca marca, w obecności ówczesnego proboszcza ks. Józefa Wójcika, została utworzona grupa Bractwa Straży Honorowej. Zapisano wówczas 22 osoby, a w tymczasowym zarządzie znaleźli się Ewa Markiewicz i Leszek Sokołowski. Opiekunem grupy wybrano ks. Wiktora Bąka.

Spotkania modlitewne odbywały się w każdy pierwszy piątek miesiąca. Były to rozważania i modlitwy propagujące kult Serca Jezusowego jako źródła życia i świętości. Organizowano także okolicznościowe adoracje Najświętszego Sakramentu i pielgrzymki do różnych sanktuariów. 
W listopadzie 1989 roku miały miejsce wybory stałego Zarządu Straży Honorowej NSPJ. Wybrano następujące osoby: Halina Materek – główna zelatorka, Zofia Działak – z-ca zelatorki, Anna Sokołowska – skarbnik, Krystyna Żołądek – kronikarz. Od 1 sierpnia 1992 roku opiekunem Straży Honorowej został ks. Marek Polewczyk. Kontynuowano działalność modlitewną i pielgrzymkową. W tym czasie został ufundowany sztandar Straży Honorowej. Następnym opiekunem, od lipca 1999 roku został ks. Krzysztof Pająk.

Obecnie Straż Honorowa NSPJ liczy 18 osób. Bractwo spotyka się w II Niedzielę miesiąca po mszy św. o godz. 10:00 oddając cześć Najświętszemu Sercu i czcząc Matkę Bożą. Podczas spotkań omawiane są aktualne sprawy parafii. Członkinie modlą się Koronką ku czci Miłosierdzia Bożego i Litanią do Serca Jezusowego. Opiekę duszpasterską nad Strażą Honorową, od roku 2006, sprawuje ks. Robert Szewczyk.