Słowo Biskupa Radomskiego na Boże Narodzenie 2021

Biskup Marek Solarczyk skierował do wiernych Diecezji Radomskiej życzenia bożonarodzeniowe.

Moi Drodzy!

Tajemnica Bożego Narodzenia odkrywa przed nami piękno Miłości Boga, która jest ofiarowana człowiekowi.

Macierzyńskie oddanie Maryi i poświęcenie świętego Józefa, niech staną się źródłem umocnienia osobistej więzi z Bogiem każdego z nas i wypełnią nasze rodziny miłością, dobrocią i pokojem.

Wspólne wsłuchanie się pasterzy w głos anioła i wiara w działanie mocy Boga, niech zjednoczą nasze wspólnoty parafialne i wiernych całej diecezji radomskiej w modlitewnej wierności, apostolskim zaangażowaniu i już podejmowanych licznych dziełach miłosierdzia.

Wytrwałość mędrców ze Wschodu i ich ofiarność wobec nowonarodzonego Zbawiciela, niech będzie dla nas wszystkich źródłem świadectwa o Bogu oraz umocnieniem nadziei w trudnym czasie pandemii i życiowych wyzwaniach.

Niech wypełnią się w nas słowa błogosławionego Kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Słowo Ciałem się stało… Niechże w Boże Narodzenie każde szlachetne uczucie ludzkie, każde drgnienie woli, każda myśl zamienia się w błogosławione czyny, które mają w miłość obrócić całe nasze życie w ojczystej ziemi”.

Wasz biskup Marek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *