Ministranci

W upiększaniu liturgii naszej parafii duży wkład mają ministranci. Przy parafii działają dwie grupy ministrantów w liczbie (47) chłopców. Posługują oni przy ołtarzu, w każdą niedzielę i święta, a także wyznaczone dyżury.

Ministranci starsi – lektorzy. Tę grupę stanowią osoby z klas licealnych i gimnazjalnych.

Ministranci młodsi są uczniami szkoły podstawowej. Mamy także kilku kandydatów, którzy w czasie liturgii Wieczerzy Pańskiej złożą przyrzeczenia i po raz pierwszy założą strój ministranta.

Obie grupy są wspierane absolwentami  szkół  ponadgimnazjalnych, którzy jako studenci dają im dobry przykład posługi przy ołtarzu.

Zbiórki ministrantów odbywają się w sobotę: Ministranci starsi – godz.9.00
Ministranci młodsi – godz. 10.00. Serdecznie zapraszamy! W sposób szczególny kierujemy to zaproszenie do najmłodszych. Ta piękna służba Bogu ma pozytywny wpływ na całe nasze życie.