sobota, 30 września, 2023
Aktualności

MARANATHA

Maranatha… – nie pochodzi z twojego ani mojego języka, ale historycznie, należało do języka, którym mówił Jezus. Jest świętym słowem, bo pochodzi z języka, którym mówił Jezus. Jest też pierwszą chrześcijańską modlitwą. Św. Paweł kończy Pierwszy List do Koryntian słowami: Maranatha, Przyjdź Panie Jezu.

Jest też jednym z niewielu aramejskich słów, zawartych w Nowym Testamencie.A przecież wiemy, że Ewangelie były tłumaczone z aramejskiego na grecki. Nie znamy oryginalnych słów Jezusa. Znamy jedynie ich tłumaczenie. Zatem jest to słowo, jedno z niewielu, w jego oryginalnym brzmieniu, zachowane w Nowym Testamencie. Jest więc słowem świętym i niezwykle ważnym dla pierwszych chrześcijan.

Maranatha… to ostatnie Słowo Apokalipsy św. Jana… zatem ostatnie Słowo całej BIBLII.

ADWENT rozpoczyna nowy rok kościelny. Jest on pełnym tęsknoty oczekiwaniem na Boże Narodzenie, na przyjście Chrystusa. Adwent to okres oczyszczenia naszych serc i pogłębienia miłości

Bóg w swojej wielkiej miłości do człowieka dał swego Jednorodzonego Syna, który przyszedł na świat, by dokonać dzieła odkupienia ludzi. Jednak tę łaskę każdy z nas musi osobiście przyjąć.

źródło: http://ps-po.pl