Koła Żywego Różańca

„ Różaniec jest modlitwą do Niej, do Maryi i jest naszą modlitwą, którą odmawiamy z Maryją. Proszę Was odmawiajcie Różaniec.”    Jan Paweł II

Z historii…

Ważny człon Akcji Katolickiej stanowiła organizacja Koła Żywego Różańca. KŻR powstał 
w 1826 r. w Lyonie. Głównym zadaniem organizacji było pogłębianie życia religijnego 
i zapobieganie zeświecczeniu społeczeństwa. Podstawową jednostką składową KŻR była tzw. róża, w skład której wchodziło 15 osób z zelatorem na czele. Obowiązkiem każdego członka koła było codzienne odmawianie wyznaczonej tajemnicy różańca świętego.

W naszej parafii…

Ks. Szubsztarski w swojej Kronice parafii podaje datę powstania KŻR w Suchedniowie – 1850 rok. W Suchedniowie istniało 37 Kół Żywego Różańca, w tym: 4 męskie, 7 kół panien i 26 kół żeńskich. Organizacja prowadziła pracę religijno – oświatową. Zebrania KŻR w Suchedniowie odbywały się według ustalonego porządku:

–              w I niedzielę miesiąca zebranie ogólne,

–              w II niedzielę miesiąca zebranie poszczególnych kół stanowych,

–              w III niedzielę miesiąca zebranie kół zelatorskich,

–              co miesiąc odbywały się nabożeństwa różańcowe,

–              co kwartał modlitwy żałobne za zmarłych członków organizacji,

Do głównych działań KŻR w Suchedniowie należało:

–              sprowadzenie do kościoła „żłóbka” wartości 300 zł.,

–              kolportaż pism,

–              doprowadzanie opieszałych do spowiedzi św., a dzieci do Chrztu św. 

Obecnie…

W naszej parafii istnieje szesnaście Kół Żywego Różańca.

Opiekę duszpasterską nad KŻR sprawuje Ks. Robert Szewczyk.

Każda z członkiń KŻR zobowiązuje się do codziennego odmawiania przynajmniej jednej dziesiątki różańca, połączonego z rozważaniem przydzielonej na dany miesiąc Tajemnicy. Jak wiele można wyrazić poprzez różaniec uczy nas sam Ojciec Święty pisząc 
w swoim Liście Apostolskim o Różańcu Świętym, iż w odmawiane „dziesiątki różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła i ludzkości; sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy są nam najbliżsi, tych, o których najbardziej się troszczymy”. 

Raz w miesiącu, najpierw w kościele (w Kaplicy Różańcowej), a potem u Zelatorki lub 
w wyznaczonym mieszkaniu jednej z członkiń, zbieramy się na wspólną modlitwę 
w różnych intencjach. Chcemy być w ten sposób pomocnikami Maryi i dawać innym świadectwo wiary. Bierzemy również czynny udział w uroczystościach parafialnych: odpustach, procesjach liturgicznych i nabożeństwach, niosąc chorągwie. Na Uroczystość Bożego Ciała włączamy się w przygotowanie jednego z ołtarzy procesyjnych. Oprócz tego staramy się pomagać potrzebującym poprzez odwiedzanie chorych i samotnych, również spoza naszej rodziny różańcowej.
Pielgrzymujemy do różnych Sanktuariów, a wiele z naszych sióstr uczestniczy w Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę.

NA MOCY INDULTU STOLICY APOSTOLSKIEJ Z DNIA 25 X 1967 r. UDZIELA SIĘ CZŁONKOM ŻYWEGO RÓŻAŃCA ODPUSTU ZUPEŁNEGO, PO SPEŁNIENIU WYMAGANYCH DO TEGO WARUNKÓW W NASTĘPUJĄCE DNI W ROKU LITURGICZNYM:

 1. W dniu przyjęcia do Wspólnoty Żywego Różańca
 2. W Uroczystość Bożego Narodzenia (25 XII)
 3. W Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego
 4. W Święto Ofiarowania Pańskiego (2 II)
 5. W Uroczystość Zwiastowania (25 III)
 6. W Uroczystość Wniebowzięcia NMP (15 XIII)
 7. We wspomnienia Matki Bożej Różańcowej (7 X)
 8. W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII)

Warunkami uzyskania tego odpustu jest: stan łaski uświęcającej, Komunia św., modlitwa według intencji Ojca św. i brak przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW ŻYWEGO RÓŻAŃCA

 1. Codzienne odmawianie jednej tajemnicy Różańca św. (tzn. l Ojcze nasz i 10 Zdrowaś Maryjo) połączone z rozważaniem przydzielonej na dany miesiąc Tajemnicy.
 2. Uczestniczenie w comiesięcznych spotkaniach formacyjnych, połączonych ze Mszą św. 
  w intencji żyjących i zmarłych członków Żywego Różańca i zmianą Tajemnic Różańcowych.
 3. Częsty udział w życiu sakramentalnym oraz pogłębianie swojej wiary i wiedzy religijnej.
 4. Szerzenie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską oraz odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła.
 5. W miarę możliwości wspomaganie ubogich oraz udział w pogrzebach zmarłych członków Wspólnoty Różańcowej