Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

W trosce o rozwój młodego pokolenia przy parafii św. Andrzeja Ap. w Suchedniowie powstała inicjatywa powołania nowej grupy parafialnej – Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, opartej na długiej tradycji jego obecności w naszej Ojczyźnie.

Pierwsze spotkanie KSM-u odbyło się 18.11.2011 r. nie przypadkiem, gdyż tego dnia co roku przypada wspomnienie błogosławionej Karoliny Kózkówny – patronki KSM. Święto patronalne przypada w niedzielę Chrystusa Króla – ostatnią niedzielę roku liturgicznego. Wtedy kandydaci składają swoje przyrzeczenia.

KSM zrzesza ludzi młodych w wieku od 14 do 30 lat, których pragnieniem jest twórczo 
i aktywnie wykorzystać swoją młodość. Zawołanie KSM-u to: „Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie: Gotów!”.

Na spotkaniach pogłębiamy  m. in. naszą wiedzę religijną poruszamy, współczesne tematy dotyczące młodego pokolenia oraz poznajemy się nawzajem. Swoją postawą pragniemy ukazywać piękno naszej wiary i służyć ojczyźnie.

Opiekę nad grupą, która obecnie liczy kilkanaście osób sprawuje ks. Grzegorz Łabądź. Spotkania formacyjne odbywają się na salkach katechetycznych w każdy piątek o godz. 18.30. Serdecznie na nie zapraszamy!