Intencje mszalne od 04.11.2019 do 10.11.2019 rok

Intencje  Mszalne  od   04.11.2019 do 10.11.2019 r.

04.11.2019    Poniedziałek  

7:00   + Andrzeja Michtę – od sąsiadów z Michniowa

7:00   + Janinę Fąfara – od męża

7:30   + Ryszarda Sułek, Edwarda, Stanisławę Sułek. Czesławę Glijer

7:30   + Zbigniewa Barańskiego – od swatów

18:00  + Henryka Personę, zmarłych z rodzin Personów i Rajców

18:00     O błogosławieństwo Boże i dary Ducha Świętego dla Ani w 22 rocznicę urodzin i Hani w 10 rocznicę urodzin

05.11.2019    Wtorek  

7:00   + Marka Działaka – od rodziny

7:00   + Henryka Tumulca –  od siostry Toli z rodziną

7:30   + Janinę Fąfara – od sąsiadów z bloku nr 10 ulicy Dawidowicza

7:30   + Stanisława,  Irenę Żołądek

18:00  + Romana Rudzkiego – od Wiesławy z rodziną

18:00  + Fryderyka, Janinę, Władysława Bujnowskich

06.11.2019    Środa               

7:00  + Mieczysławę Babiarz – od kierownika i pracowników MOPS w Suchedniowie

7:00  + Halinę Radziszewską – od rodzin

7:30  + Marka Działaka – od sąsiadów

7:30  + Janinę Fąfara – od pracowników Szkoły Podstawowej nr 3

18:00  + Romana Rudzkiego – od rodziny

18:00  + Stanisława Błach w 5 rocznicę śmierci

07.10.2019    Czwartek     I  Czwartek miesiąca

7:00   + Janinę Fąfara – od wychowanków i rodziców klasy III Szkoły Podstawowej nr 3

7:00   + Bernadettę Piasta – od Marty z rodzina

7:30   + Mieczysławę Babiarz – od sąsiadów z ulicy Staszica

7:30   + Halinę Radziejewską – od siostry

18:00   + Krystynę, Annę, Cecylię, Mieczysława, Jana, Stanisława Pasek

18:00     O powołania kapłańskie, zakonne, misyjne i o błogosławieństwo Boże dla kapłanów pochodzących i pracujących w parafii

08.11.2019     Piątek  

7:00   + Andrzeja Michta – od mieszkańców Michniowa

7:00   + Zbigniewa Barańskiego – od syna z żoną i córki z mężem

7:30      W 90 rocznicę urodzin Anny o zdrowie, Boże błogosławieństwo – od córek z rodzinami

7:30   + Janinę Fąfara – od sąsiadów bloku nr 10 z ulicy Dawidowicza

18:00  + Mieczysława Żońcę – od rodzin

18:00  + Za zmarłych Rycerzy Kolumba

09.11.2019      Sobota 

7:00   + Zofię Jęsiak – od Urszuli z rodziną

7:00  + Janinę Fąfara – od córki z rodziną

7:30   + Helenę Mazur w 5 rocznicę śmierci, Józefa Mazur i zmarłych z rodziny

7:30   + Mieczysława Żońcę – od siostry Wiesławy z rodzina

18:00   + Genowefę Tabiszewska – od  rodziny z Jędrzejowa

18:00  + Jerzego Fabijańskiego i zmarłych z rodziny Fabijańskich

 10.11. 2019     XXXII  Niedziela Zwykła

7:00  + Za zmarłych z rodziny Piwowarczyków, Arczewskich, Koprowskich

7:00    O Boże błogosławieństwo dla Marty w 80 rocznicę urodzin

8:30   + Jerzego Pedryca

8:30   + Wiesławę Miernik

10:00  + Henryka Gierełło, Henryka Kuszewskiego, Jadwigę, Karola, Januarego Żyro, Zofię, Henryka Marchockich

10:00    W 3 rocznicę urodzin Miłosza o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski – od rodziców

11:30  + Sabinę, Stanisława Krogulców

11:30  + Za zmarłych z rodzin Sochajskich i Rejów

18:00  + Za dusze w czyśćcu cierpiące

18:00    O łaskę zdrowia dla Marii