Intencje 14.12.2020 do 20.12.2020 r

Intencje  Mszalne  od   14.12.2020 do 20.12.2020 r.

14.12.2020    Poniedziałek   – Rekolekcje

6:30   + Albina Karpińskiego

6:30   + Elżbietę Ołownia – od bratanicy Anny z mężem i synem

10:00   + Z rodziny Romszajdów Mariannę, Mieczysława, Zofię, Wincentego

16:00   + Honoratę Niemczyk – od pracowników  OS i R w Suchedniowie

18:00  + Władysławę Włodarczyk w 1 rocznicę śmierci

15.12.2020    Wtorek   – Rekolekcje

6:30  + Cecylię Pyrkosz – od wnuczka Dominika z żoną

6:30  + Edmunda Błędowskiego i Władysławę Błędowską

10:00  + Kazimierę Sztando – od Genowefy z rodziną

16:00  + Franciszka, Genowefę, Stanisława, Elżbietę i rodzinę Pająków. Rozalię , Józefa i rodzinę     Podkańskich

18:00 + Honoratę Niemczyk – od rodziny z dziećmi

16.12.2020    Środa   –  Rekolekcje – Spowiedź:    9:30 do 11:00 i od 16:00 do 18:00   

6:30    O łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo z okazji urodzin dla Marka, o  Boże błogosławieństwo i łaski zdrowia dla jego mamy Beaty

8:30  + Kazimierę Sztando – od Rycerzy Kolumba

10:00  + Janinę Gałczyńską w 6 rocznicę śmierci

11:30  + Aleksandrę, Władysława, Tadeusza, Mariana, Janusza Pajek. Teresę Rozumek

18:00  + Aleksandrę, Władysława, Tadeusza, Mariana Pajek. Teresę Rozumek

17.12.2020    Czwartek     

6:30   + Cecylię Pyrkosz  – od syna Jarka

6:30   + Edmunda Błędowskiego – od córki Mirosławy z rodziną

7:00   + Kazimierę Sztando – od pracowników Biura Rachunkowego „Anna”

7:00   + Elżbietę Ołownia – od kolegów Klubu  Sportowego „Orlicz”

18:00 + Tomasza Tabiszewskiego

18:00 + Honoratę Niemczyka – od uczniów klasy Va z wychowawcą i rodzicami

18.12.2020     Piątek     

6:30   +  Natalię, Jana, Zdzisława Pomorskich

6:30   + Cecylię Pyrkosz – od Jacka z żoną i wnukami i od Edyty z dziećmi, wnukami i prawnukami

7:00   + Kazimierę Sztando – od posłów na Sejm RP Agaty i Bartłomieja

7:00   + Kazimierza Wójcickiego – od Andrzeja z rodziną

18:00  + Danielę, Ryszarda Sadza. Helenę, Stanisława Świtków

18:00  + Honoratę Niemczyk – od Ewy, Piotra i dzieci

19.12.2020      Sobota      

6:30   + Stefana Tumulca

6:30  + Cecylię Pyrkosz – od Anny i Zbigniewa

7:00  + Kazimierza Wójcickiego – od mieszkańców Michniowa

7:00  +  Kazimierę Sztando – od przyjaciół

18:00  + Janinę Żmijewską, Stanisława, Zofię, Janusza Niemczyk

18:00  + Janinę Kuszewską – od Zofii

 

20.12. 2020   Niedziela    –   IV  Niedziela  Adwentu 

7:00  + Tadeusza Chorosz w kolejną rocznicę śmierci

7:00  + Honoratę Niemczyk – od brata Michała z rodziną

8:30  + Karola Markiewicza w 6 rocznicę śmierci

8:30  + Alfredę Więckowską – od KŻR z ulicy Leśnej

10:00 + Piotra i Mieczysława Sieczka

10:00 + Iwonę Berlińską – od KSM-u z Suchedniowa

11:30  + Stanisława Ledwójcika i zmarłych z rodziny Ledwójcików

11:30  + Iwonę Berlińska – od Ewy z rodziną

18:00  + Mariana, Janinę Kuszewskich. Józefa, Marię Kuszewskich

18:00  + Mariusza Szewczyk. Stanisława Dziewięckiego. Wiesławę Wieczorską

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *