sobota, 30 września, 2023
Intencje mszalne

Intencje 07.03.2022 do 13.03.2022 rok

Intencje  Mszalne  od   07.03.2022 do 13.03.2022 r.       

07.03.2022    Poniedziałek            

7:00  + Edwarda Pańczyka – od syna Andrzeja z rodziną

7:00  + Sławomira Połeć – od sąsiadów z klatki 1 bloku nr 10

7:30  + Edwarda Pańczyka – od pracowników Urzędu Pocztowego Suchedniów

7:30  + Alicję Sykulską – od córki Małgorzaty z mężem

18:00  + Kazimierę i Helenę Markiewicz

18:00  + Anielę Łakomiec – os siostrzeńca Czesława z rodziną i Mariusza

08.03.2022    Wtorek    

7:00  + Apolonię Breszko – od syna Rafała z rodziną

7:00  + Edwarda Pańczyka – od sąsiadów syna z bloku nr 2 przy ulicy Spokojnej

7:30  + Alicję Sykulską – od córki Doroty z mężem

7:30  + Sławomira Połeć – od Zakładu Pogrzebowego Stopa i Borowiec

18:00  + Teresę Bąk – od wnuczki Małgorzaty

18:00  + Edwarda Dulębę – od Stefana i Bogusi

09.03.2022    Środa      

7:00  + Alicję Sykulską – od wnuczka Tomasza i wnuczka Piotra z żoną

7:00  + Sławomira Połeć – od sąsiadów z klatki nr 1 bloku nr 10

7:30  + Annę Kobus

7:30  + Beatę Pająk w kolejną rocznicę śmierci

18:00  + Teresę Bałchanowską w 40 rocznicę śmierci. Kazimierza, Lidię, Grażynę Bałchanowskich

18:00  + Katarzynę Wolską o Boże miłosierdzie

18:00  + Romana Wojnarskiego – od nauczycieli i pracowników SP nr 1

10.03.2022    Czwartek   

7:00  + Sławomira Połeć – od siostry z rodziną

7:00  + Alicję Sykulską – od wnuków Michała i Pawła z rodziną

7:30  + Zygmunta Kowalskiego – od mieszkańców bloku nr 20 przy ulicy Dawidowicza

7:30  + Annę Piłsudską – od sąsiadów

18:00  + Teresę Bąk – od Michała i Asi

18:00  + Edmunda Dulęba – od siostrzenicy Iwony z rodziną

11.03.2022    Piątek     

7:00  + Edmunda Dulęba – od wnuków Beniamina i Bartosza z Zuzą, Kamilą i Maćkiem

7:00  + Sławomira Połeć – od rodziny

7:30  + Janinę Biskup – od rodziny Dębickich z dziećmi

7:30  + Zygmunta Kowalskiego

18:00  + Edwarda, Stefanię, Antoniego, Bogdana Materek

18:00  + Teresę Bąk – od Barbary

18:00  + Romana Wojnarskiego – od Rady Rycerzy Kolumba w Suchedniowie

12.03.2022      Sobota     

7:00  + Edwarda Dulęba – od Barbary i Zenona

7:00  + Janinę Biskup – od Andrzeja, Jadwigi z rodziną

7:30  + Irenę Piwko w 13 rocznicę śmierci. Genowefę Tabiszewską i zmarłych z rodziny Piwko i Michta

7:30   + Janinę Biskup – od Leokadii z rodziną

18:00  + Stanisława Pająka – od Zofii z rodziną

18:00  + Piotra Zatorskiego – od koleżanek ze Szpitala w Staszowie

13.03. 2022  –   Niedziela   –   II  Niedziela Wielkiego Postu 

7:00  + Ryszarda, Eugeniusza, Justyny Miernik. Jana Sutowicza

7:00  + Krystynę, Katarzynę, Józefa Szołtysik. Annę, Wincentego Miernik

8:30  + Krystynę Michta

8:30  + Mariannę Salwa w 22 rocznicę śmierci, Mariannę Salwa i Mariannę Wiśniewską

10:00  + Zofię , Henryka Marchowskiego

10:00  + Otolię Smolińską w 1 rocznicę śmierci. Aleksandra Smolińskiego w 3 rocznicę śmierci

11:30  +  Krystynę, Bronisława Maniak

11:30  + Stanisława Piastę w 26 rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny Piastów

18:00  + Krystynę, Zofię , Stanisławę Wiącek

18:00    W dniu imienin Krystyny o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski