RYCERSTWO NIEPOKALANEJ

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ

Rycerstwo Niepokalanej (z łac. Militia Immaculatae – MI) to ruch maryjno-apostolski, którego założycielem jest św. Maksymilian Maria Kolbe, które założył ze swoimi współbraćmi franciszkanami 16 października 1917 roku w Rzymie. Dnia 28 marca 1919 roku papież Benedykt XV udzielił członkom Rycerstwa Niepokalanej ustnego błogosławieństwa.

Od 1919 roku ruch działała w Polsce, a 22 grudnia 1919 roku jego program zatwierdził biskup Adam Sapiecha. Dnia 2 stycznia 1920 roku MI zostało oficjalnie zatwierdzona przez Kościół.

W styczniu 1922 roku ukazał się pierwszy numer „Rycerz Niepokalanej”, będący oficjalnym organem prasowym MI. Centrum narodowe MI znajduje się w Niepokalanowie.

W 1930 roku św. Maksymilian wyjechał do Japonii i założył japoński Niepokalanów w Nagasaki. Po powrocie do Polski w 1936 roku założył radiostację w Niepokalanowie.

W 1941 roku został aresztowany i osadzony w obozie koncentracyjnym Auschwitz. Ofiarował swoje życie za innego współwięźnia. Zmarł śmiercią męczeńska w dniu 14 sierpnia 1941 roku.

Dnia 17 października 1971 roku papież Paweł VI ogłosił go błogosławionym, a papież Jan Paweł II dnia 10 października 1982 roku świętym. Dnia 17 października 1997 roku Rycerstwo Niepokalanej zostało zatwierdzone jako stowarzyszenie na prawach państwowych.

W naszej parafii pw. św. Andrzeja Apostoła w Suchedniowie Rycerstwo Niepokalanej powstało 2017 roku.

W dniu 2 czerwca 1918 roku w Niepokalanowie, grupa z naszej parafii, licząca 16 osób (w tym ks. Łukasz Kutera, kobiety, dzieci i mężczyźni), złożyli uroczystą przysięgę Maryi Niepokalanej zawierzając rodziny i wszystko co się wiąże z ich życiem, stając się Rycerzami Niepokalanej.

Św. Maksymilian chcąc nadać Rycerstwu Niepokalanej jak najszersze oddziaływania przewidział trzy formy przynależności do Rycerstwa:

MI-1 to działanie indywidualne, czyli w sposób niezorganizowany.

MI-2 to grupa zorganizowana prowadząca formację członków i podejmuje wspólne akcje.

MI-3 to ci, co pragną i mogą poświęcić cały swój czas apostolstwu zgodnemu z ideałem MI.

Wspólnym elementem tych wszystkich form i charyzmatem MI jest całkowite oddanie się Niepokalanej. We wszystkich formach członkowie Stowarzyszenia starają się o nawrócenie i uświęcenie siebie i innych. Jako główne zadanie stawiają sobie szerzenie Królestwa Chrystusowego pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej, świadomi że zawsze i wszędzie są misjonarzami. Rycerstwo Niepokalanej jako swój podstawowy cel działalności wskazuje staranie się o nawrócenie grzeszników i tych którzy jeszcze nie poznali Chrystusa, zwłaszcza o nawrócenie nieprzyjaciół Kościoła o zjednoczenie chrześcijaństwa oraz o uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej.

Założyciel szczególną uwagę przykładał do modlitwy za członków lóż wolnomularskich. Zachęcamy i zapraszamy tych wszystkich, którzy jako Rycerze Niepokalanej pragną jej się oddać i służyć swoim życiem.

Warunki, które trzeba spełnić żeby zostać Rycerzem Niepokalanej to:

  1. Oddać się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w Jej macierzyńskich rękach.
  2. Nosić Cudowny Medalik.
  3. Wpisać się do księgi Rycerstwa w siedzibie kanonicznie założonej.

Środkami są:

  1. W miarę możliwości odmawiać codziennie akt strzelisty: „O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają a zawłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie”.
  2. Wykorzystać dla sprawy Niepokalanej wszystkie godziwe środki, na jakie pozwala stan, warunki i okoliczności, zwłaszcza modlitwę, pokutę i świadectwo chrześcijańskiego życia.
  3. Zaleca się rozpowszechnianie Cudownego Medalika.

Cudowny Medalik jest znakiem matczynej miłości Maryi do grzeszników i służy jako środek do ich nawracania. Medalik Niepokalanej był dla św. Maksymiliana jednym z potężniejszych środków w działalności apostolskiej MI.

Spotkania w naszej parafii rozpoczynają się w każdą środę Mszą św. o godz. 18.00 w kościele parafialnym. Po Eucharystii spotykamy się na salkach parafialnych, czytamy Pismo Święte dzielimy się słowem. Opiekunem wspólnoty Rycerstwa Niepokalanej w naszej parafii jest ks. Łukasz Kutera.

Zapraszamy!