Duszpasterze

Proboszcz

ks. Marek Migocki        

w parafii od sierpnia 2012r

+48 601 85 95 72
Wikariusz
ks. mgr Łukasz Kutera

Wikariusz

ks. mgr Marek Adamus