sobota, 30 września, 2023

Duszpasterze

Proboszcz

ks. Marek Migocki        

w parafii od sierpnia 2012r

+48
Wikariusz
ks. Łukasz Madej

Wikariusz

ks. mgr Marek Adamus