Diakonia Liturgiczna

Diakonia Liturgiczna w naszej parafii powstała z inicjatywy ks. Sławomira Szustaka, który w miesiącu wrześniu 2011r. zaprosił do współpracy kilkudziesięcioosobową grupę osób. 
Na zaproszenie pozytywnie odpowiedziało ok. 30 parafian, którzy stworzyli parafialną wspólnotę – Diakonię Liturgiczną.

Celem naszej formacji jest głębsze odkrywanie i przeżywanie piękna liturgii poprzez uczestniczenie  w celebracji liturgicznej.


Aby łatwiej było organizować pracę podzieliliśmy się na dwa „zespoły robocze”, których zadaniem jest przygotowanie oprawy dwóch Mszy Św. w miesiącu. Do naszych zadań należy:
– przygotowanie komentarzy przed stałymi częściami Mszy Św.,
– odczytanie I i II czytania oraz modlitwy wiernych,
– zaśpiewanie psalmu,.

Dzięki naszemu współuczestniczeniu w sprawowaniu liturgii nabiera ona głębszego wymiaru, a dla parafian jest bardziej dostępna, otwarta i prosta.

Bardzo ważnym aspektem Diakoni Liturgicznej są comiesięczne, piątkowe spotkania, które prowadzi nasz opiekun ksiądz Sławek. W czasie ich trwania możemy swobodnie, serdecznie porozmawiać o nurtujących nas sprawach  codziennych, parafialnych, posłuchać dobrej rady czy po prostu „pobyć razem”.
Dalej następuje najważniejsza część spotkania: Czytanie Pisma Świętego, rozważanie i wspólna modlitwa. Dla większości z nas są to naprawdę bardzo ważne chwile, czujemy się wspólnotą, jednością. Na zakończenie przygotowujemy oprawę Mszy Świętej, piszemy komentarze, wymieniamy uwagi i spostrzeżenia na temat funkcjonowania naszej wspólnoty. Do tej pory w czasie naszych wspólnych  spotkań rozważaliśmy następujące tematy:
– rola Diakoni Liturgicznej we Mszy Świętej,
– znaczenie Liturgii w życiu katolika,
– oprawa, posługa darów w czasie Mszy Świętej, 
– zasady pisania komentarzy i modlitwa wiernych,
– rola i znaczenie modlitwy dziękczynnej  w życiu katolika,

Wszystkich, którzy chcieliby włączyć się w pracę naszej formacji, serdecznie zapraszamy na wspólne spotkania.