Chór Parafialny

Tradycje chóru sięgają  1924 roku. W tym czasie w naszym mieście istniały dwa chóry: męski  i żeński. W 1925 roku powstało Suchedniowskie Towarzystwo Śpiewacze – PIEŚŃ, natomiast w 1935 – Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej, w skład którego wchodził chór prowadzony przez organistę  Józefa Kotlarza. W czasie wojny chór zaniechał działalności które wznowił w 1946 roku. Organistą i prowadzącym był Józef Kotlarz. Od 1950 roku organista Stanisław Jasiński prowadził chór żeński, zaś od 1975 roku Zygmunt Gołębiowski – chór mieszany (męsko-żeński). W 1982 roku prowadzenie chóru przejęła siostra Zofia Bogatek i czyniła to do czerwca 2010 roku.

Obecnie opiekunem chóru jest organista Mateusz Łukowiec.

Chór śpiewa podczas świąt i uroczystości kościelnych, takich jak: Boże Narodzenie, Wielkanoc, Boże Ciało, Odpusty.