Suchedniowska Parafia

Publikacja Szymona Piasty, która ukazała się w roku 2013 kiedy to Nasza Parafia obchodziła jubileusz 150-lecia. W książce zawarta jest historia powstania Parafii pod wezwaniem św. Andrzeja Apostoła w Suchedniowie. Publikacja do nabycia w miejscowych księgarniach.

” Od autora Jubileusz 150-lecia Parafii Suchedniów stał się okazją do ukazania się niniejszej publikacji. Moim zamiarem było pokazanie drogi przeobrażeń jaką poddawana była świątynia i wkładu ludzkiego wysiłku. Starałem się przybliżyć sylwetki osób związanych z rozwojem kościoła na tym terenie, ich wytężoną pracę z efektów której po dziś dzień korzystamy. Publikacja zawiera wiele unikalnych danych statystycznych dotyczących powstania budynków sakralnych, jak również przedstawia szereg znakomitości zarówno ze świata duchownego, jak i władz świeckich goszczących w skromnych progach miejscowego kościoła.

Całość wzbogacona w obszerną dokumentację fotograficzną, stanowi historię narodzin parafii suchedniowskiej. Ponadto istnieje olbrzymia rzesza anonimowych darczyńców, których nie wymieniłem w tym wydawnictwie, a bez których nie moglibyśmy obchodzić dziś tego jubileuszu. Tą drogą chciałbym podziękować kapłanom suchedniowskiej parafii. ks. infułatowi Józefowi Wójcikowi i ks. proboszczowi Markowi Migockiemu za udostępnienie materiałów archiwalnych i wszechstronną pomoc przy powstaniu powyższego wydawnictwa. 

Szymon Piasta „