Rycerze Kolumba

Rycerze Kolumba to największa na świecie organizacja katolickich mężczyzn, skupiająca 2 miliony członków. Powstała w 1882r. w Stanach Zjednoczonych, założycielem był ksiądz MichaelJ. McGivney.

Zakon Rycerzy Kolumba powstał, aby udzielać pomocy braterskiej i finansowej członkom i ich rodzinom. Członkowie wraz z rodzinami, pomagają sobie nawzajem w wypadku choroby, kalectwa, a także w każdej potrzebie. Między członkami wytwarza się więź intelektualna i towarzyska poprzez wspólne prace w dziedzinie charytatywnej, wychowawczej, religijnej, społecznej, pomocy bliźnim. 

Rycerze Kolumba działają w oparciu o cztery filary naszego zakonu:

Jedność

Miłosierdzie

Braterstwo

Patriotyzm

W tych czterech zadaniach mieszczą się cele i ideały jakie winien spełniać każdy mężczyzna. 
W jedności z Kościołem i rodziną, realizując się w miłosiernej posłudze dla innych, nieść pomocną dłoń każdemu, kto jej potrzebuje, oraz dążyć w pracy do pomnażania dobra swojego i Ojczyzny. Ideały te wyznaczają kierunek i Cel Braciom naszego zakonu już od 130 lat. 

Członkami Rycerzy Kolumba mogą być jedynie mężczyźni, którzy ukończyli 18 lat i są praktykującymi katolikami pozostającymi w duchowej łączności ze Stolicą Apostolską. Wymóg bycia praktykującym katolikiem oznacza, że dany mężczyzna akceptuje Urząd Nauczycielski Kościoła Katolickiego 
w sprawach wiary i moralności, dąży do życia zgodnego z przykazaniami Kościoła Katolickiego,
a także może przystępować do Sakramentów Świętych.

Działamy przy parafii św. Andrzeja Apostoła Suchedniowie. Podejmujemy się zadań dla dobra parafii, społeczności lokalnej i całego kościoła katolickiego poprzez czyny, modlitwę i udział w życiu liturgicznym.

Jeśli spełniasz powyższe warunki, nie czekaj – zgłoś się do nas!

Razem tworzymy wspólnotę Kościoła i Polski!

Spotkania Zakonu Rycerzy Kolumba przy parafii św. Andrzeja Ap. w Suchedniowie odbywają się w każdy pierwszy piątek miesiąca po Mszy Św. o godz. 18.00