PARAFIALNY ODDIAŁ AKCJI KATOLICKIEJ PRZY PARAFII ŚW. ANDRZEJA APOSTOŁA W SUCHEDNIOWIE

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej został powołany do życia w kwietniu 1997 r.
z inicjatywy Księdza Proboszcza Józefa Wójcika. Od tego momentu opiekę nad działalnością naszego oddziału sprawowali mianowani przez biskupa diecezjalnego księża:
w latach 1997 - VI 1999 ks. Stanisław Stańczyk
w latach IX 1999 - VI 2006 ks. Artur Gumiński
w latach IX 2006 - XII 2008 ks. Grzegorz Roszczyk
w latach I 2009 -VI 2011 ks. Michał Warchoł
od IX 2011 ks. Proboszcz Stanisław Sikorski

Funkcję Prezesa pełnili:
w latach 1997-2001 pan Andrzej Sułko
w latach 2001-2004 pan Krzysztof Adamiec
od 2004 r. Anna Gałczyńska

Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła. Członkowie Akcji Katolickiej spotykają się w każdy drugi wtorek miesiąca na comiesięcznej formacji. Spotkania te rozpoczynają się Mszą Św. W okresie Wielkiego Postu uczestniczymy w diecezjalnych rekolekcjach członków Akcji Katolickiej, a w okresie Adwentu w rekolekcjach organizowanych przez oddziały z naszego rejonu w skład którego wchodzi: POAK z Szydłowca oraz POAK ze Starachowic.
Z inicjatywy AK wprowadzono odprawianie nabożeństw Fatimskich wraz z procesją, od 2009 roku wprowadziliśmy w naszej Parafii Zaduszki Niezłomnych. Organizujemy pielgrzymki po Sanktuariach Polskich. Z naszej inicjatywy zostały wprowadzone w kalendarz imprez parafialnych zabawa choinkowa dla dzieci oraz czerwcowy rajd rowerowy. Bierzemy udział w organizowanym przez DIAK od 2001 roku Konkursie Pieśni i Poezji Patriotycznej . W konkursie tym biorą udział przedstawiciele szkół z naszej Parafii.
Hasłem pracy formacyjnej na 2012 rok jest "KOŚCIÓŁ NASZYM DOMEM", celem tej pracy ma być ukazanie komunii jako dzieła Ducha Świętego, wzmocnienie ducha ekumenizmu, pogłębienie ducha zaangażowania i współodpowiedzialności za Kościół oraz odnowienie
i budowanie struktur komunijnych. Tematyka katechez formacyjnych na poszczególne miesiące:
1. Sakrament chrztu świętego; włączeniem w życie Kościoła.
2. Kościół a Królestwo Boże.
3. Kościół Ludem Bożym Nowego Przymierza.
4. Kościół Mistycznym Ciałem Chrystusa.
5. Kościół świątynią Ducha Świętego. Hierarchiczne i charyzmatyczne dary Ducha dla Kościoła.
6. Maryja Matka Kościoła.
7. "Jedność" Kościoła.
8. "Świętość" Kościoła.
9. "Powszechność" Kościoła.
10. "Apostolskość" i misyjność Kościoła .
11. " Zmysł" Kościoła.
12. Realizacja "obcowania świętych" w rzeczywistości "Kościoła Pielgrzymującego", "Kościoła Cierpiącego" i "Kościoła Uwielbianego".
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej wraz z Księdzem Proboszczem zaprasza do wspólnej pracy na rzecz Kościoła w ramach naszego Stowarzyszenia. "Żniwo... wielkie, ale robotników mało...", stąd też naszą troską jest pozyskiwanie nowych członków. Kościół potrzebuje ludzi świeckich, odważnie głoszących naukę Chrystusa nie tylko w świątyni, ale i w codziennym życiu.
Zapraszamy na spotkanie wspólnoty, które odbywają się w każdy drugi wtorek miesiąca po Msz

Hosting zapewnia suchedniow.org