RYCERSTWO NIEPOKALANEJ

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ

 

Rycerstwo Niepokalanej zostało  założone przez św. Maksymiliana Maria Kolbe, które stawia sobie  za cel doprowadzenie wszystkich ludzi do Boga przez Niepokalaną. 16 października 1917 r. założył w Rzymie Maksymilian  Kolbe Rycerstwo Niepokalanej – MI- od nazwy łacińskiej Mlitia Immaculatae.

Papież Benedykt XV udzielił Mu ustnego błogosławieństwa, a w   1922 r. Stolica Apostolska zatwierdziła jako „Pobożny Związek Rycerstwa Niepokalanej”  obdarzył odpustami. Następnie 1919 r. o. Kolbe zaczął szerzyć Rycerstwo w Krakowie,  potem w Grodnie, gdzie 1922 r. zaczęto wydawać miesięcznik „Rycerz Niepokalanej”.

Centralą MI był i jest Niepokalanów, gdzie działa radiostacja. Maksymilian Maria Kolbe w 1930 r. udał się na misje do Japonii, gdzie w Nagasaki zbudował  podobny Niepokalanów.

 

W naszej parafii świętego Andrzeja Apostoła w Suchedniowie Rycerstwo Niepokalanej powstało na życzenie Matki Bożej Niepokalanej w 2017 r.

2 czerwca 2018 r. w Niepokalanowie grupa z naszej parafii licząca 16 osób, w tym ks. Łukasz Kutera, kobiety, dzieci i mężczyźni, złożyli uroczystą przysięgę Maryi Niepokalanej i zawierzyli kraj, rodziny i wszystko co wiąże się z życiem stając się Rycerzami Niepokalanej. Oprócz tych 16 osób ,jeszcze są osoby które uczestniczą w rekolekcjach.

Głównym celem Rycerzy jest nawrócenie grzeszników i tych, którzy jeszcze nie poznali Chrystusa, o nawrócenie nieprzyjaciół oraz  uświęcenie wszystkich pod opieką i za pośrednictwem Niepokalanej.

Warunkami które trzeba spełnić  żeby zostać Rycerzem Niepokalanej to: oddać się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w Jej macierzyńskich rękach; nosić Cudowny Medalik; wpisać się do księgi Rycerstwa w siedzibie kanonicznie założonej.

Środkami są:

– odmawianie aktu strzelistego: „O Maryjo bez grzechu poczęta ,módl się za nami którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi ,którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.”;

 

– wykorzystać dla sprawy  Niepokalanej wszystkie godziwe środki na modlitwę, pokutę i świadectwo chrześcijańskiego życia;

– rozpowszechnianie Cudownego Medalika Niepokalanej;

Spotkania Rycerzy Niepokalanej przy naszej parafii odbywają się w środę po Mszy św. o 18.00 godz. Gromadzimy się na Eucharystii a później spotkanie formacyjne.

Na tych spotkaniach modlimy się ,czytamy Pismo Św. i medytacje, śpiewamy pieśni jak również uczestniczymy w życiu Kościoła.

Zachęcamy Wszystkich tych którzy tak jak Rycerze Niepokalanej pragną Jej się oddać i służyć swoim życiem.